Üdvözlünk a Seth.hu-n!
Érezd jól magad!

Szabályzat

Azzal, hogy belép a „seth.hu” domainnevű Seth.hu honlap valamelyik oldalára, elfogadja e szabályzat itt olvasható feltételeit, még az esetben is, ha a webszájt egyik szolgáltatásának sem regisztrált felhasználója, előfizetője. E feltételek változtatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges változásokról nem küldünk külön értesítést felhasználóinknak; a mindenkor érvényes változat e lapon olvasható.

A Seth.hu honlapon (vagy „lapon”) található tartalom a Seth.hu alapító tagjainak (Lucas és Nic, továbbiakban: „üzemeltető”; de ezen kívül például a „Seth.hu” névvel is hivatkozhatunk magunkra) szellemi tulajdona. A seth.hu domainnév és a „Seth.hu” név szerzői jogi védelmet élvez; bármelyikük felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az üzemeltető előzetes és kifejezett hozzájárulásával lehetséges.

A Seth.hu honlap oldalain található mindennemű tartalom (szöveges vagy más módon közvetített információ) az üzemeltető szellemi tulajdona.

Az üzemeltető fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

Az üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek feldolgozása és értékesítése.

A felhasználó az üzemeltető honlapja tartalmának egyes részeit – kizárólag saját, nem üzleti célú felhasználásra – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött rész terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az üzemeltető követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az üzemeltető a Seth.hu honlapon pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de ezeknek az információknak a felhasználásából fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A honlap részét képező kommunikációs csatornákat (például fórumokat) minden felhasználónk saját kizárólagos felelősségére veszi igénybe. Az üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy e szolgáltatásait vagy azok egy részét technikai vagy egyéb okokból korlátozza vagy felfüggessze.

Minden felhasználó saját kizárólagos felelősségére használja a Seth.hu honlapot.

Bárki felhasználónak minősül, aki a „seth.hu” internetcímen elérhető számítógéppel közvetlenül vagy közvetve – akár más internetoldalakon, keresőprogramokon, saját dokumentumaiban található hivatkozáson keresztül – bármilyen irányú adatforgalmat kezdeményez.

A sütik használata egy uniós irányelv alapján

A bekezdés egyébként a módosított, 2002/58/EC uniós irányelv nyomán került a magyar törvénybe, melynek cookie-kra vonatkozó része így szól:

(24) Az elektronikus hírközlő hálózatok felhasználóinak végberendezései és az azokon tárolt minden adat a felhasználók magánszférájának részét képezi, amelynek az Emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény alapján védelmet kell élveznie. Az úgynevezett kémszoftverek, web-poloskák, rejtett azonosítók és egyéb hasonló eszközök a felhasználó tudta nélkül bejuthatnak a felhasználó végberendezésébe adatszerzés, rejtett adatok tárolása vagy a felhasználó tevékenységeinek nyomon követése céljából, és súlyosan sérthetik e felhasználóknak a magánélet tiszteletben tartásához való jogát. Az ilyen eszközök alkalmazását kizárólag törvényes célból, az érintett felhasználók tudtával lehet engedélyezni.

(25) Azonban az ilyen eszközök, például az azonosításra szolgáló kódsorozatok – az úgynevezett “cookie”-k – törvényes és hasznos eszközök lehetnek például a honlaptervezés és a hirdetések hatékonyságának elemzése terén, valamint az on-line ügyletekben résztvevő felhasználók azonosítása terén. Amennyiben az ilyen eszközöket, például “cookie”-kat törvényes célra – például az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásának megkönnyítésére – szánják, használatuk azzal a feltétellel engedélyezhető, hogy a felhasználók a 95/46/EK irányelvnek megfelelően a cookie-k, illetve hasonló eszközök céljáról egyértelmű és pontos tájékoztatást kapnak, annak érdekében, hogy tudomásuk legyen az általuk használt végberendezésen elhelyezett adatokról. A felhasználók számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megtagadják cookie-k vagy hasonló eszközök végberendezésükön történő tárolását. Ez különösen fontos, ha az eredeti felhasználón kívül más felhasználók is hozzáférhetnek a végberendezéshez, és ezáltal bármely, a berendezésen tárolt magánjellegű adathoz is. A felhasználó végberendezésére telepítendő különféle eszközök használatára vonatkozó tájékoztatás és a megtagadás joga egy csatlakozás alkalmával egyszer ajánlható fel, és ez kiterjedhet az ilyen eszközök későbbi csatlakozások során történő használatára is. A tájékoztatás során, valamint a megtagadási jog felajánlása és a hozzájárulás kérése során alkalmazott módszereket a lehető leginkább felhasználóbaráttá kell tenni. Ennek ellenére, bizonyos honlaptartalmakhoz való hozzáférést valamely “cookie”-nak vagy hasonló eszköznek a helyzet teljes ismeretében kinyilvánított elfogadásához lehet kötni, amennyiben az ilyen eszközt törvényes célból használják.© 2003-2023. Seth.hu - Minden jog fenntartva | Szabályzat | Elérhetőség